TOYOTA TÂY BẮC SƠN LA - TUYỂN DỤNG THÁNG 4/2024

Ngày 18/04/2024

🔥𝐁𝐀̆́𝐓 Đ𝐀̂̀𝐔 𝐒𝐔̛̣ 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐏 𝐁𝐄̂̀𝐍 𝐕𝐔̛̃𝐍𝐆 𝐕𝐎̛́𝐈 𝐓𝐎𝐘𝐎𝐓𝐀 𝐓𝐀̂𝐘 𝐁𝐀̆́𝐂 𝐒𝐎̛𝐍 𝐋𝐀!!!
—————————————————
🚗Chúng tôi đang chờ đón một cuộc hẹn với những thành viên mới tài năng. Với mức lương thưởng cạnh tranh và nhiều đãi ngộ hấp dẫn, Toyota Tây Bắc Sơn La tin rằng "cuộc hẹn" này sẽ mang đến cho bạn nhiều trải nghiệm thú vị. 🚗
⛔Các vị trí tuyển dụng như sau:
——————————————————
🔽 𝐓𝐚̣𝐢 𝐭𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 - 𝐒𝐨̛𝐧 𝐋𝐚:
✔️1. 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 👉 Số lượng: 𝟎𝟐
(ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm tại vị trí được tuyển dụng).
✔️2. 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐂𝐡𝐚̆𝐦 𝐬𝐨́𝐜 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 👉 Số lượng: 𝟎𝟏
(ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm tại vị trí được tuyển dụng).
✔️3. 𝐊𝐓𝐕 𝐆𝐨̀ 👉 Số lượng: 𝟎𝟏
(Nhân sự học chuyên ngành ô tô hoặc có kinh nghiệm tại vị trí được tuyển dụng).
✔️4. 𝟑. 𝐊𝐓𝐕 (𝐡𝐨̣𝐜 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜) 𝐆𝐨̀ 👉 Số lượng: 𝟎𝟏
(Nhân sự học chuyên ngành ô tô hoặc có kinh nghiệm tại vị trí được tuyển dụng).
————————————————
🔽 𝐓𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚́𝐧𝐡 Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐁𝐢𝐞̂𝐧:
✔️1. 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 👉 Số lượng: 𝟎𝟐
(ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm tại vị trí được tuyển dụng).
—————————————————
👉 ỨNG TUYỂN XIN LIÊN HỆ: 𝐇𝐎𝐓𝐋𝐈𝐍𝐄 𝟎𝟗𝟖𝟏.𝟓𝟗𝟒.𝟐𝟗𝟗
—————————————————
🔽 𝐐𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐋𝐨̛̣𝐢:
- Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑜̣̂𝑝 𝐵𝑎̉𝑜 𝐻𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑘ℎ𝑖 𝑘𝑦́ 𝐻Đ𝐿Đ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐.
- 𝐾𝑇𝑉 ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑘𝑦́ ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢́𝑐 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐.
- 𝐶ℎ𝑒̂́ đ𝑜̣̂ 𝑙𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 ℎ𝑎̂́𝑝 𝑑𝑎̂̃𝑛.
- 𝐿𝑎̀𝑚 𝑡𝑢̛̀ 𝑡2 -> 𝑡7, 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝐶𝑁.
- 𝑀𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛, 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 đ𝑜̣̂𝑛𝑔, 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜.
————————————————————————————
🔽Nộp hồ sơ tại Văn phòng công ty hoặc Gửi CV vào địa chỉ mail binhtt@toyotataybac.com.vn – Ms Bình (TP.HCNS).
☎️0981.594.299 - Zalo: 0981.594.299
 
TD THANG 4.jpg

Chia sẻ bài viết

Tin Tức Liên Quan

Ngày 23/02/2024

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 3/2024

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 3/2024

Ngày 21/12/2023

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - KTV SƠN - TOYOTA TÂY BẮC SƠN LA

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - KTV SƠN - TOYOTA TÂY BẮC SƠN LA